Polityka prywatności i Cookies

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Eurowest Sp. z o.o. ul. Okrężna 4A, 33- 104 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000551205, NIP: 8733254769 Regon: 361137653

KONTAKT

tel: 881 769 996

e-mail : skleposfera@gmail.com

adres: Eurowest Sp. z o.o. ul. Okrężna 4A 33- 104 Tarnów

 

 1. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane?

REALIZACJA ZAMÓWIENIA - Jeśli złożą Państwo zamówienie w naszym sklepie internetowym, Państwa dane, podane w trakcie składania zamówienia są potrzebne do realizacji tego zamówienia, umożliwienia realizacji płatności za zamówienie oraz wysyłania powiadomień o statusie zamówienia i dostawy (Zamówienie bez logowania/rejestracji Konta),

Rejestracja konta Klienta - Jest to całkowicie dobrowolne. Założenie konta pozwoli Państwu zobaczyć na jakim etapie realizacji jest zamówienie, zobaczyć historię zamówień, a także przyśpieszy proces składania kolejnych zamówień.

Newsletter - Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne i w każdej chwili można się z niego wypisać. W ramach newslettera przesyłane są na e-mail podany przez klienta informacje o aktualnie trwających promocjach, kupony rabatowe, nowości produktowe, informacje o produktach.

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
 • imię i nazwisko (wymagane) - są niezbędne do realizacji zamówienia oraz ewentualnego kontaktu z Państwem odnośnie tego zamówienia.
 • dane adresowe (wymagane) - są niezbędne do wysyłki zakupionego przez Państwo produktu.
 • e-mail (wymagane) - jest potrzebny aby wysłać do Państwa informacje o statusie zamówienia oraz jego wysyłce. Ewentualnie jeżeli będzie taka konieczność, adres e-mail służy również do kontaktu z Państwem w ramach realizacji zamówienia. Jeżeli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, to na adres e-mailowy będą otrzymywać Państwo informację handlową. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne i można w każdej chwili z niego zrezygnować.
 • telefon (wymagane) - jest potrzebny do ewentualnego kontaktu z Państwem w ramach złożonego zamówienia. Jeżeli wystąpią nieoczekiwane trudności z realizacją Państwa zamówienia lub zajdzie konieczność potwierdzenia zamówienia.
 • w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy i NIP (wymagane w przyp. przedsiębiorców) - niezbędne do wystawienia faktury VAT
 • inny adres do wysyłki (opcjonalnie) - jeżeli chcieliby Państwo wysłać zamówiony produkt pod inny adres.
 • w przypadku podania innej osoby do wysyłki zamówienia: imię i nazwisko tej osoby oraz jej dane adresowe i telefon (opcjonalnie)
 • adres IP urządzenia (wymagane) – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Sklepu internetowego w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
 • Cookies (opcjonalnie) - nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Sklepu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Sklepu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwia złożenie zamówienia. Niepodanie danych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji zamówienia lub użyteczności sklepu, do których dane te są potrzebne (np. niepodanie innego adresu do wysyłki, uniemożliwia dostarczenie przesyłki pod inny adres).

 

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

 • dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami - zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit a) RODO lub 
 • wykonanie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO] lub
 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO] lub
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

 

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).

 

 1. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Sklepu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 2. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną. Nie sprzedajemy Twoich danych ani nie udostępniamy ich komercyjnie innym podmiotom trzecim. Twoje dane osobowe przekazujemy w niezbędnym zakresie jedynie naszym partnerom, którzy pomagają nam w realizacji Twojego zamówienia lub innych usług, które dla Ciebie świadczymy w naszym sklepie, takim jak operatorzy płatności elektronicznych, firmy świadczące dla nas usługi kurierskie i pocztowe. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne .
 1. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie.
 2. Każdy Klient sklepu internetowego Sklepo-Sfera.pl może w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich danych z naszej bazy. Klienci, którzy skorzystali z możliwości założenia konta, mogą samodzielnie uaktualniać swoje dane. Zmiany danych osobowych można dokonać logując się do Panelu Klienta.
 3. Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO
 • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO
 • ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO
 • przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO
 • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO
 • nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO - jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 1. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
 • przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
 • przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 1. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.
 2. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie 9, proszę użyć właściwych zakładek w Sklepie internetowym, które pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w naszym Sklepie internetowym.

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres: Eurowest Sp. z o.o. ul. Okrężna 4A, 33- 104 Tarnów lub na adres poczty elektronicznej: skleposfera@gmail.com

 

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Eurowest Sp. z o.o. ul. Okrężna 4A, 33- 104 Tarnów

  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  - utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  - „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  - „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  - „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  - „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.