• Język: Polski Polski
 • Waluta: PLN
 • zmień

Język:

Waluta:

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Eurowest Sp. z o.o. ul. Okrężna 4A, 33- 104 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000551205, NIP: 8733254769 Regon: 361137653 (dalej również jako: „Spółka”).

KONTAKT

e-mail : skleposfera@gmail.com

adres: Eurowest Sp. z o.o. ul. Okrężna 4A 33- 104 Tarnów

 

I. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane?

 1. Spółka przetwarza dane osobowe Klientów w celu umożliwienia im korzystania ze sklepu internetowego sklepo- sfera.pl, w tym wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez stronę: sklepo-sfera.pl (dalej: „strona Sklepu”). Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
 • Założenia Konta użytkownika na stronie Sklepu,
 • Zawarcia umowy w szczególności za pośrednictwem zakładki „Szybki zakup”,
 • Dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru,
 • Korzystania przez Klienta z wszelkich uprawnień konsumenckich (reklamacje, odstąpienie od umowy) – „Formularz reklamacji i zwrotów”,
 • Wysyłanie przez Klienta zapytań za pośrednictwem zakładki „Kontakt”,
 • Wysłanie przez Klienta zapytań dotyczących konkretnych produktów za pośrednictwem zakładki „Zapytaj o produkt”,
 • Powierzenia przetwarzania danych w zakresie niezbędnych do realizacji transakcji płatniczych oraz dostawy towarów.
 1. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach, wyprzedażach oraz aktywnych kuponach rabatowych (dalej „Newsletter”) wówczas Spółka przetwarza twoje dane w celu przesyłania ci własnych informacji handlowych oraz marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. Spółka przetwarza następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko (wymagane) - są niezbędne do założenia konta na stronie Sklepu, zawarcia umowy w szczególności za pośrednictwem zakładki „Szybki zakup”, realizacji zamówienia oraz ewentualnego kontaktu z Państwem odnośnie tego zamówienia, korzystania przez Klienta z wszelkich uprawnień konsumenckich (reklamacje, odstąpienie od umowy), wysyłanie przez Klienta zapytań za pośrednictwem zakładki „Kontakt”, wysłanie przez Klienta zapytań dotyczących konkretnych produktów za pośrednictwem zakładki „Zapytaj o produkt”,
 • dane adresowe (wymagane) - są niezbędne do wysyłki zakupionego przez Państwo produktu, korzystania przez Klienta z wszelkich uprawnień konsumenckich (reklamacje, odstąpienie od umowy),
 • e-mail (wymagane) -  jest niezbędny do założenia konta na stronie Sklepu, zawarcia umowy w szczególności za pośrednictwem zakładki „Szybki zakup”, realizacji zamówienia oraz ewentualnego kontaktu z Państwem odnośnie tego zamówienia, korzystania przez Klienta z wszelkich uprawnień konsumenckich (reklamacje, odstąpienie od umowy), wysyłanie przez Klienta zapytań  za pośrednictwem zakładki „Kontakt”, wysłanie przez Klienta zapytań dotyczących konkretnych produktów za pośrednictwem zakładki „Zapytaj o produkt”, do wysłania  informacji o statusie zamówienia oraz jego wysyłce. Ewentualnie jeżeli będzie taka konieczność, adres e-mail służy również do kontaktu z Państwem w ramach realizacji zamówienia. Jeżeli zapiszą się Państwo do naszego Newslettera, to na adres e-mailowy będą otrzymywać Państwo informację handlową oraz marketingową. Zapisanie się do Newslettera jest dobrowolne i można w każdej chwili z niego zrezygnować,
 • telefon (wymagane) - jest potrzebny do założenia konta na stronie Sklepu, zawarcia umowy w szczególności za pośrednictwem zakładki „Szybki zakup”, ewentualnego kontaktu z Państwem w ramach złożonego zamówienia, wysyłanie przez Klienta zapytań do Spółki za pośrednictwem zakładki „Kontakt”, korzystania przez Klienta z wszelkich uprawnień konsumenckich (reklamacje, odstąpienie od umowy), a także do kontaktu, jeżeli wystąpią nieoczekiwane trudności z realizacją Państwa zamówienia lub zajdzie konieczność potwierdzenia zamówienia,
 • w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy i NIP (wymagane w przyp. przedsiębiorców) - niezbędne do wystawienia faktury VAT,
 • inny adres do wysyłki (opcjonalnie) - jeżeli chcieliby Państwo wysłać zamówiony produkt pod inny adres,
 • w przypadku podania innej osoby jako adresata wysyłki zamówienia: imię i nazwisko tej osoby oraz jej dane adresowe i telefon (opcjonalnie),
 • adres IP urządzenia (wymagane) – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Sklepu internetowego w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
 • Cookies (opcjonalnie) - nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Sklepu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Sklepu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej,
 • numer rachunku bankowego (opcjonalnie) - w przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.
 1. Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwia złożenie zamówienia. Niepodanie danych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji zamówienia lub użyteczności sklepu, do których dane te są potrzebne (np. niepodanie innego adresu do wysyłki, uniemożliwia dostarczenie przesyłki pod inny adres).

 

III. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

 1. 6 ust. 1 lit. b) RODO to jest na cele niezbędne do wykonania umowy, w tym rejestracji w sklepie internetowym, świadczenia usług drogą elektroniczną i dokonywania zakupów oraz realizacji zamówień dokonywanych w sklepie internetowym, 
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest na podstawie  zgody osoby której dane dotyczą- wyłącznie w celu wymienionym w treści udzielonej zgody,
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa dla celów podatkowych i rachunkowych,
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności w celach: ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, marketingu produktów i usług własnych Spółkę, obsługi procesu reklamacji, badania satysfakcji Klientów i określania jakości obsługi.

 

IV. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez następujące okresy:

 1. w przypadku przetwarzania na cele związane z wykonaniem umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy na czas niezbędny do dochodzenia roszczeń, a także niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych,
 2. w przypadku przetwarzania na cele marketingu produktów i usług własnych Spółki, dane osobowe będą przechowywane również do zakończenia obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez sprzeciwu wobec takiego przetwarzani, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej,
 3. w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w celu objętym zgodą.

 

V. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
 1. dostępu do treści jej danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. żądania ich poprawiania lub sprostowania
 3. żądania ich usunięcia,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. do przenoszenia danych,
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 8. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez  zgody - prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informację o cofnięciu udzielonej zgody może zostać wysłana na adres e-mail: skleposfera@gmail.com,
 9. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO- prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę następującym kategoriom podmiotów przetwarzających: firmom księgowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, dostawcom usług hostingowych, firmom informatycznym, firmom windykacyjnym.
 2. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie.
 3. Każdy Klient sklepu internetowego Sklepo-Sfera.pl może w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich danych z naszej bazy. Klienci, którzy skorzystali z możliwości założenia konta, mogą samodzielnie uaktualniać swoje dane. Zmiany danych osobowych można dokonać logując się do Panelu Klienta.
 4. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
 • przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
 • przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływało wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację, a będzie służyło  jedynie analizie ich  osobistych preferencji lub zainteresowań

 

VI. Kontakt w sprawie danych osobowych

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres: Eurowest Sp. z o.o. ul. Okrężna 4A, 33- 104 Tarnów lub na adres poczty elektronicznej: skleposfera@gmail.com .

 

VII. Powierzenie przetwarzania danych

 1. Spółka może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym ze Spółką, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu opłacenia zamówienia, przygotowania zamówionego przez Ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od Spółki (ostatnie dotyczy Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).
 2. Dane osobowe Klientów, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
 3. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

VIII. Newsletter

Masz możliwość subskrybowania naszego Newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez Newslettera informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach (na przykład o aktualnych nowościach, promocjach, wyprzedażach lub kuponach rabatowych). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera przesyłając wiadomość e-mail na adres: skleposfera@gmail.com .

 

IX. Zapytaj o produkt

W zakładce „Zapytaj o produkt” możesz kierować do naszych Konsultantów zapytania dotyczące poszczególnych produktów. Warunkiem przesłania odpowiedzi przez Konsultantów jest wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych o produktach sklepu internetowego oraz przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia przesłanie odpowiedzi na Twoje zapytanie. 

 

X. Formularz reklamacji i zwrotów

W zakładce „Formularz reklamacji i zwrotów” możesz złożyć oświadczenie celem skorzystania z przysługującego Ci uprawnienia do reklamowania zakupionych na stronie Sklepu towarów oraz złożenia oświadczenia o odstąpienie od umowy (zwrot). Zasady korzystania z powyższych uprawnień określa Regulamin.

 

 

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 • „sesyjne”  (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)o,
 • „stałe” (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Korzystanie ze strony Sklepu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

» Zmień ustawienia cookies